Sporten voor Kinderen: Essentieel voor Gezonde Ontwikkeling

Beweging is van onschatbaar belang, niet alleen voor volwassenen, maar juist ook voor kinderen. Hoewel het soms vanzelfsprekend lijkt dat kinderen voldoende beweging krijgen, is dit niet altijd het geval. Hoewel velen tijdens schooldagen spelen in pauzes en na schooltijd met vrienden, en deelnemen aan één tot zelfs meerdere sporten, geldt dit niet voor alle kinderen. In onze prestatiegerichte maatschappij is steeds meer de nadruk op het niveau van het onderwijs komen te liggen. De focus ligt op rekenen en taal en het bewegingsonderwijs krijgt een steeds kleinere rol. Daarnaast blijft ons onderwijs in veel gevallen traditioneel: je zit als kind stil op je stoel en leert. Daarnaast spelen veel kinderen thuis nog wel, maar steeds vaker wordt het buitenspelen ingeruild voor het gamen, Snapchatten, Netflixen en verdere online bezigheden. En als we kijken naar de ledenaantallen van sportclubs zien we al jaren een daling van het aantal jeugdleden. De focus op meer bewegen is bij (een deel van de) kinderen dus wel degelijk aan de orde.

Bewegingsarmoede bij kinderen: Kinderen sporten te weinig

Bij kinderen heerst bewegingsarmoede, wat leidt tot verminderde bewegingscompetenties. Vooral bij jonge kinderen is er sprake van een zorgwekkende achteruitgang in bewegingsvaardigheden. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar ontwikkelen kinderen basale motorische competenties, zoals springen, klimmen, rennen en lopen, maar ook minder zichtbare vaardigheden zoals coördinatie, evenwicht, kracht en uithoudingsvermogen. Bewegingsarmoede vormt echter een groeiend probleem en belemmert een gezonde ontwikkeling. Het tekortschieten van motorische vaardigheden heeft niet alleen fysieke, maar ook sociale gevolgen. Onvoldoende beweging kan leiden tot minder motivatie voor sport en activiteiten, wat isolatie binnen groepen tot gevolg kan hebben.

Overheid stimuleert sporten voor kinderen

De overheid zet zich in voor meer beweging onder kinderen, met het motto "bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter". Terwijl volwassenen wordt geadviseerd om minstens een half uur matig intensief te bewegen, geldt voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar het advies van minimaal één uur per dag. Helaas beweegt ongeveer de helft van de kinderen te weinig, waarvan sommigen kampen met overgewicht. Als reactie hierop heeft de overheid diverse campagnes gelanceerd om beweging te bevorderen. Financiële beperkingen mogen geen obstakel vormen voor kinderen om te bewegen, daarom biedt de overheid regelingen voor gratis sporten.

Samen sporten met je kinderen

Fitness en Kinderen

Vroeger werd gedacht dat fitness ongeschikt was voor kinderen vanwege hun groei. Recente onderzoeken tonen echter aan dat fitness, met deskundige begeleiding, gunstig kan zijn. Het remt de groei niet af en vermindert juist de kans op blessures. Fitnessoefeningen versterken niet alleen spieren, maar ook botten, wat botbreuken op latere leeftijd kan voorkomen. Bovendien verbeteren fitnessoefeningen motorische vaardigheden, zoals springen, rennen, klimmen en gooien. Ervaren trainers kunnen kindvriendelijke fitnessprogramma's ontwerpen, met speelse elementen voor een verantwoorde en plezierige workout.

Sportschool voor kinderen: Actieve speelse workouts

Een sportschool kan een ideale omgeving zijn voor kinderen om op een georganiseerde en speelse manier aan beweging te doen. In een sportschool voor kinderen kunnen ze onder deskundige begeleiding werken aan hun fitness, motorische vaardigheden en algemene gezondheid. Door gebruik te maken van kindvriendelijke oefeningen en spelelementen, kan een sportschool kinderen motiveren om meer te bewegen en een gezonde levensstijl te omarmen.
Het groeiende zitprobleem onder volwassenen geldt evenzeer voor kinderen. Tegenwoordig spelen kinderen steeds minder buiten en brengen ze meer tijd binnen door, met negatieve gevolgen voor hun gezondheid. We hebben onze levensstijl aangepast, wat heeft geleid tot minder beweging en gezondere eetgewoonten. Het doorbreken van deze patronen is cruciaal. Actie is vereist als jouw kind te weinig beweegt. Beweging voor kinderen is van groot belang, vooral in deze tijd waarin gezondheid topprioriteit is.

Volgende artikel