Privacyverklaring

nleiding

Welkom bij Personal Fitness 4 You. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Personal Fitness 4 You, gevestigd aan [Adres], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij?

Personal Fitness 4 You kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Bankrekeningnummer

 • Gezondheidsgegevens (uitsluitend met uw expliciete toestemming)

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Via onze website bij het invullen van formulieren

 • Bij inschrijving als lid van onze sportschool

 • Via social media

 • Door gebruik te maken van onze diensten en faciliteiten

 • Via cookies en vergelijkbare technologieën

Doeleinden van de gegevensverwerking

Personal Fitness 4 You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betalingen

 • Het leveren van onze diensten en producten

 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en producten

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • Het bijhouden van gezondheidsgegevens met uw expliciete toestemming, om u een gepersonaliseerd trainingsschema te kunnen bieden

Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming

 • De uitvoering van een overeenkomst

 • Een wettelijke verplichting

 • Gerechtvaardigd belang, zoals marketingactiviteiten en het verbeteren van onze diensten

Delen van gegevens met derden

Personal Fitness 4 You deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Personal Fitness 4 You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opslag en beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [Contactinformatie].

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens gerelateerd aan lidmaatschap: maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap

 • Financiële gegevens: conform wettelijke bewaartermijnen

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Personal Fitness 4 You en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [Contactinformatie].

Internationale gegevensoverdracht

Personal Fitness 4 You heeft niet de intentie uw gegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies en tracking

Personal Fitness 4 You gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Personal Fitness 4 You behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Personal Fitness 4 You
[Voorzand 28, 2984 Bh, Ridderkerk
[info@personalfitness4you.com
[0640106645

01-05-2024